TOPICS

ติดตั้ง HDE Email DLP (Office 365)

บทความนี้ประกอบไปด้วยวิธีการติดตั้ง HDE Email DLP เพื่อให้สามารถเข้าใช้ร่วมกับโดเมน Office 365 ของท่าน โดยหลังจากทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว ฟังก์ชันต่างๆของ HDE Email DLP เช่น mail suspension, email filtering, mail approval และอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้งานได้

สำหรับ input ที่ใช้ตั้งค่า กรุณาเช็คจากไฟล์ Connection Settings ที่เราได้ส่งให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้

คู่มือนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน:

1) ข้อจำเป็นก่อนติดตั้ง
2) ติดตั้ง Outbound Connector
     จุดมุ่งหมาย - เพื่อเพิ่ม mail flow หรือลำดับจดหมายให้อีเมลเปลี่ยนเส้นทางมายังเซิร์ฟเวอร์ของเรา
3) ติดตั้ง Rule
     จุดมุ่งหมาย - เพื่อเพิ่ม Rule หรือกฎให้อีเมลเปลี่ยนเส้นทางมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราด้วย Outbound connect ที่สร้างไว้ในขั้นตอนด้านบน

 

(1) ข้อจำเป็นก่อนติดตั้ง

เพิ่ม SPF record สำหรับโดเมนของท่านไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์

การเพิ่ม SPF record นั้นคือการอนุญาตให้เซอร์วิสของเราเป็นตัวแทนส่งอีเมลแทนโดเมนของท่าน กรุณาเพิ่ม SPF record ตามด้านล่าง:

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:[xxx].hdemail.jp ~all

เนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS สำหรับเน็ตเวิร์คของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายแอดมินเน็ตเวิร์คภายในบริษัทของท่านเพื่อทำการเพิ่ม SPF record

 

(2) ติดตั้ง Outbound Connector

Step 1 - ต่อมาสำหรับการติดตั้ง "Outbound Connectors" ในขณะที่ท่านอยู่ใน [Exchange admin center] -> [mail flow] -> [connectors] -> กดเครื่องหมายบวกตามรูปด้านล่าง:

Picture1__10_.png

Step 2 - หลังจากกดเครื่องหมายบวกแล้ว ในหน้าต่าง [Select your mail flow scenario (เลือกสถานการณ์สมมติของลำดับจดหมายของคุณ)] กดเลือก "Office 365" ในช่อง From: และ "Partner organisation" ในช่อง To: -> กด "Next"

Picture1__11_.png

Step 3 - ใส่ชื่อสำหรับตัวเชื่อมนี้ ท่านสามารถใส่ชื่อตามที่ท่านต้องการ หรือชื่อที่เราแนะนำให้ใส่ "HDE One Outbound Connector" -> กดเช็คเครื่องหมายถูกต้องในช่อง "Turn it on" -> กด "Next"

Picture1__12_.png

Step 4 - กดเลือก "Only when I have a transport rule set up that redirects messages to this connector" ตามรูปด้านล่าง แล้วกด "Next"

Picture1__13_.png

Step 5 - กดเลือก "Route email through these smart hosts (กำหนดเส้นทางอีเมลผ่านสมาร์ทโฮสต์เหล่านี้)" -> กดเครื่องหมายรูปบวกเพื่อเพิ่มสมาร์ทโฮสต์

Picture1__14_.png

Step 6 - ใส่ชื่อโดเมนของสมาร์ทโฮส "gwsmtp.mo.hdems.com" ที่เราได้ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ -> "Save" -> "Next"

Picture1__15_.png

Step 7 - กดเลือก "Any digital certificate, including self-signed certificates" -> "Next"

Picture1__16_.png

Step 8 - ในหน้าถัดมา ท่านสามารถรีวิวข้อมูลการตั้งค่า หากไม่มีปัญหาใดๆกด "Next"

Picture1__17_.png

Step 9 - ในขั้นตอนนี้ ให้ท่านใส่อีเมลเพื่อทดสอบตัวเชื่อมต่อนี้ เมื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสแล้ว กด "Validate"

Picture1__18_.png

Step 10 - หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ หากการตรวจสอบไม่ผ่าน ให้ท่านกดลองอีกครั้ง หากไม่ผ่านหลังลองซ้ำๆแล้ว กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา

Picture1__19_.png

 

(3) ติดตั้ง Rule

**Note หากท่านต้องการตั้งค่าให้อีเมลได้รับการส่งต่อไปยังผู้ใช้เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มผู้ใช้ กรุณาทำการติดตั้งต่อโดยทำตามลิ้งค์นี้: Setting Up Distribution Group for Specific HDE Email DLP Usersและข้ามไป Step 5

Step 1 - ใน [Exchange admin center] -> [mail flow] -> [rules] -> กดเครื่องหมายบวก -> "Create a new rule..." เพื่อเพิ่มกฎใหม่ตามรูปด้านล่าง

Picture1__20_.png

Step 2 - หน้าต่างสำหรับสร้างกฎใหม่จะแสดงขึ้นมา ก่อนอื่นกด "More options…"

Picture1__21_.png

Step 3 - ใส่ชื่อสำหรับกฎเช่น "HDE One Outbound Rule" -> ในช่อง "*Apply this rule if…" เลือก "The recipient..." -> "is external/internal"

Picture1__22_.png

Step 4 - หน้าจอสำหรับเลือกสถานที่ตั้งของผู้รับจะแสดงขึ้น กดเลือก "Outside the organisation" -> "OK"

Picture1__23_.png

Step 5 - ในช่อง "*Do the following…" -> "Redirect the message to…" -> "the following connector"

Picture1__24_.png

Step 6 - หน้าจอสำหรับเลือกตัวเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น กดเลือกตัวเชื่อมต่อที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามรูปด้านล่าง แล้วกด "OK"

Picture1__25_.png

Step 7 - หลังจากตั้งค่าตามด้านบนแล้ว เลื่อนไปล่างสุดแล้วกด "Save" 

Picture1__26_.png

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้ว โดเมน Office 365 ของท่านจะสามารถเข้าใช้ฟังก์ชัน HDE One Email DLP ได้

 

          
Was this article helpful?

Frequently Asked Questions (FAQs)