TOPICS

ติดตั้ง HDE Email DLP (Office 365)

บทความนี้ประกอบไปด้วยวิธีการติดตั้ง HDE Email DLP เพื่อให้สามารถเข้าใช้ร่วมกับโดเมน Office 365 ของท่าน โดยหลังจากทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว ฟังก์ชันต่างๆของ HDE Email DLP เช่น mail suspension, email filtering, mail approval และอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้งานได้

สำหรับ input ที่ใช้ตั้งค่า กรุณาเช็คจากไฟล์ Connection Settings ที่เราได้ส่งให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้

คู่มือนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน:

1) ข้อจำเป็นก่อนติดตั้ง

2) ติดตั้ง Connection Filter
จุดมุ่งหมาย - เพื่อเพิ่ม IP Address ของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของเราลงใน Default IP Allow List

3) ติดตั้ง Outbound Connector
จุดมุ่งหมาย - เพื่อเพิ่ม mail flow หรือลำดับจดหมายให้อีเมลเปลี่ยนเส้นทางมายังเซิร์ฟเวอร์ของเรา

4) ติดตั้ง Rule
จุดมุ่งหมาย - เพื่อเพิ่ม Rule หรือกฎให้อีเมลเปลี่ยนเส้นทางมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราด้วย Outbound connect ที่สร้างไว้ในขั้นตอนด้านบน

(1) ข้อจำเป็นก่อนติดตั้ง

เพิ่ม SPF record สำหรับโดเมนของท่านไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์

การเพิ่ม SPF record นั้นคือการอนุญาตให้เซอร์วิสของเราเป็นตัวแทนส่งอีเมลแทนโดเมนของท่าน กรุณาเพิ่ม SPF record ตามด้านล่าง:

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:[xxx].hdemail.jp ~all

เนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS สำหรับเน็ตเวิร์คของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายแอดมินเน็ตเวิร์คภายในบริษัทของท่านเพื่อทำการเพิ่ม SPF record

(2) ติดตั้ง Connection Filter

(**Note ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ หากท่านได้ทำการติดตั้ง "Setting Up HDE Mail Archive (Office 365)" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

Step 1 - ลอกอินเข้าบัญชีแอดมิน Office 365 และไปที่ [Exchange admin center (ศูนย์การจัดการ Exchange)] -> [protection (การป้องกัน)] -> [connection filter (ตัวกรองการเชื่อมต่อ)] และคลิ้กไอคอนรูปดินสอตามด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อมูล:

Picture1__8_.png

Step 2 - หลังจากกดไอคอน [Edit (แก้ไข)] แล้ว จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมา ไปที่ [connection filtering (การกรองการเชื่อมต่อ)] และกด"เครื่องหมายบวก"ใต้ IP Allow list (รายชื่อ IP ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อเพิ่ม IP address ของเซิร์ฟเวอร์เรา

**เราจะส่งข้อมูล IP address ไปให้ท่านสำหรับการตั้งค่านี้

กรุณาเช็คเครื่องหมายถูกต่องในช่อง "Enable safe list (เปิดใช้รายการที่ปลอดภัย)" แล้วกด "Save (บันทึก)"

Picture1__9_.png

(3) ติดตั้ง Outbound Connector

Step 1 - ต่อมาสำหรับการติดตั้ง "Outbound Connectors" ในขณะที่ท่านอยู่ใน [Exchange admin center (ศูนย์การจัดการ Exchange)] -> [mail flow (ลำดับจดหมาย)] -> [connectors (ตัวเชื่อมต่อ)] -> กดเครื่องหมายบวกตามรูปด้านล่าง:

Picture1__10_.png

Step 2 - หลังจากกดเครื่องหมายบวกแล้ว ในหน้าต่าง [Select your mail flow scenario (เลือกสถานการณ์สมมติของลำดับจดหมายของคุณ)] กดเลือก "Office 365" ในช่อง From: และ "Partner organisation (องค์กรคู่ค้า)" ในช่อง To: -> กด "Next"

Picture1__11_.png

Step 3 - ใส่ชื่อสำหรับตัวเชื่อมนี้ ท่านสามารถใส่ชื่อตามที่ท่านต้องการ หรือชื่อที่เราแนะนำให้ใส่ "HDE One Outbound Connector" -> กดเช็คเครื่องหมายถูกต้องในช่อง "Turn it on (เปิดใช้งาน)" -> กด "Next"

Picture1__12_.png

Step 4 - กดเลือก "Only when I have a transport rule set up that redirects messages to this connector (เฉพาะเมื่อฉันมีกฎการส่งผ่านที่ตั้งค่าไว้ที่เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยังตัวเชื่อมต่อนี้เท่านั้น)" ตามรูปด้านล่าง แล้วกด "Next"

Picture1__13_.png

Step 5 - กดเลือก "Route email through these smart hosts (กำหนดเส้นทางอีเมลผ่านสมาร์ทโฮสต์เหล่านี้)" -> กดเครื่องหมายรูปบวกเพื่อเพิ่มสมาร์ทโฮสต์

Picture1__14_.png

Step 6 - ใส่ชื่อโดเมนของสมาร์ทโฮส "mo.yourdomain.hdemail.jp" ที่เราได้ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ -> "Save" -> "Next"

Picture1__15_.png

Step 7 - กดเลือก "Any digital certificate, including self-signed certificates (ใบรับรองดิจิทัลใดๆ ซึ่งรวมถึงใบรับรองที่เซ็นชื่อเอง)" -> "Next"

Picture1__16_.png

Step 8 - ในหน้าถัดมา ท่านสามารถรีวิวข้อมูลการตั้งค่า หากไม่มีปัญหาใดๆกด "Next"

Picture1__17_.png

Step 9 - ในขั้นตอนนี้ ให้ท่านใส่อีเมลเพื่อทดสอบตัวเชื่อมต่อนี้ เมื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสแล้ว กด "Validate (ตรวจสอบความถูกต้อง)"

Picture1__18_.png

Step 10 - หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ หากการตรวจสอบไม่ผ่าน ให้ท่านกดลองอีกครั้ง หากไม่ผ่านหลังลองซ้ำๆแล้ว กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา

Picture1__19_.png

(4) ติดตั้ง Rule

(**Note หากท่านต้องการตั้งค่าให้อีเมลได้รับการส่งต่อไปยังผู้ใช้เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มผู้ใช้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้How do I set up O365 in order to forward the email sent by specific member/group to HDE Email DLP? และข้ามไป Step 5)

Step 1 - ใน [Exchange admin center (ศูนย์การจัดการ Exchange)] -> [mail flow (ลำดับจดหมาย)] -> [rules (กฎ)] -> กดเครื่องหมายบวก -> "Create a new rule...(สร้างกฏใหม่...)" เพื่อเพิ่มกฎใหม่ตามรูปด้านล่าง

Picture1__20_.png

Step 2 - หน้าต่างสำหรับสร้างกฎใหม่จะแสดงขึ้นมา ก่อนอื่นกด "More options… (ตัวเลือกเพิ่มเติม...)"

Picture1__21_.png

Step 3 - ใส่ชื่อสำหรับกฎเช่น "HDE One Outbound Rule" -> ในช่อง "*Apply this rule if… (*นำกฎนี้ไปใช้ถ้า...)" เลือก "The recipient... (ผู้รับ...)" -> "is external/internal (เป็นแบบภายนอก/ภายใน)"

Picture1__22_.png

Step 4 - หน้าจอสำหรับเลือกสถานที่ตั้งของผู้รับจะแสดงขึ้น กดเลือก "Outside the organisation (ภายนอกองค์กร)" -> "OK"

Picture1__23_.png

Step 5 - ในช่อง "*Do the following… (* ทำสิ่งต่อไปนี้...)" -> "Redirect the message to… (เปลี่ยนเส้นทางของข้อความไปยัง...)" -> "the following connector (ตัวเชื่อมต่อต่อไปนี้)"

Picture1__24_.png

Step 6 - หน้าจอสำหรับเลือกตัวเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น กดเลือกตัวเชื่อมต่อที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามรูปด้านล่าง แล้วกด "OK"

Picture1__25_.png

Step 7 - หลังจากตั้งค่าตามด้านบนแล้ว เลื่อนไปล่างสุดแล้วกด "Save" 

Picture1__26_.png

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้ว โดเมน Office 365 ของท่านจะสามารถเข้าใช้ฟังก์ชัน HDE One Email DLP ได้

 

          
Was this article helpful?

Frequently Asked Questions (FAQs)

พัฒนาโดย Zendesk