TOPICS

(Best Practices) คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า HDE Access Control

บทความนี้ประกอบไปด้วยคำแนะนำและวิธีการตั้งค่า HDE Access Control ให้มีประสิทธิภาพ โดยเราจะยกตัวอย่างการตั้งค่าทั่วไปที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้ รวมไปถึงการตั้งค่าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการดูแล Access Control ภายในองกรณ์ของท่านได้อย่างครบถ้วน

คู่มือนี้จะแยกออกมาเป็นสี่ส่วนสำหรับการตั้งค่า Access Policy Group:

1) การตั้งค่าสำหรับ System Administrators
2) การตั้งค่าสำหรับ Office Workers 
3) การตั้งค่าสำหรับ Field Staff
4) การตั้งค่าสำหรับ Home Workers

1) การตั้งค่าสำหรับ System Administrators

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว:

 • แอดมินและผู้ดูแลระบบ
 • ผู้บริหาร ...

สามารถเข้าใช้คลาวด์เซอร์วิสจากที่ไหนที่ก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดการเข้าใช้

ท่านสามารถศึกษาวิธีการทำการตั้งค่านี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:
Configurations for System Administrators

2) การตั้งค่าสำหรับ Office Workers

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิสเป็นหลัก (พนักงานออฟฟิส) เช่น:

 • พนักงานฝ่าย General Affairs
 • พนักงานฝ่าย Accounting
 • พนักงานฝ่าย System Support ...

ผู้ใช้ในส่วนนี้จะสามารถเข้าใช้คลาวด์เซอร์วิสจาก:

 • เน็ตเวิร์คภายในบริษัท
 • เน็ตเวิร์คภายนอกออฟฟิส โดยเข้าใช้ผ่าน HDE Secure Browser (HSB)
 • เลือกเสริม One-Time-Password (OTP) หากต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยมากขึ้น

ท่านสามารถศึกษาวิธีการทำการตั้งค่านี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:
Configurations for Office Worker

3) การตั้งค่าสำหรับ Field Staff

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานอยู่ภายนอกออฟฟิสเป็นหลัก (พนักงานนอกสนาม) เช่น:

 • พนักงานฝ่าย Sales
 • Subcontractor
 • พนักงานในสาขาย่อย ...

ผู้ใช้ในส่วนนี้จะสามารถเข้าใช้คลาวด์เซอร์วิสจาก:

 • เน็ตเวิร์คภายในบริษัท
 • เน็ตเวิร์คภายนอกออฟฟิส หากมี Pass-Cookie ในเบราว์เซอร์
 • เน็ตเวิร์คภายนอกออฟฟิส โดยเข้าใช้ผ่าน HDE Secure Browser (HSB)
 • เข้าใช้ผ่าน Applications ที่กำหนดไว้
 • เลือกเสริม One-Time-Password (OTP) หากต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยมากขึ้น

ท่านสามารถศึกษาวิธีการทำการตั้งค่านี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:

Configurations for Field Staff

4) การตั้งค่าสำหรับ Home Workers

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เข้าออฟฟิส (พนักงานที่ทำงานจากบ้าน) ผู้ใช้ในส่วนนี้จะสามารถเข้าใช้คลาวด์เซอร์วิสจาก:

 • เน็ตเวิร์คภายนอกออฟฟิส หากมี Pass-Cookie ในเบราว์เซอร์
 • เน็ตเวิร์คภายนอกออฟฟิส โดยเข้าใช้ผ่าน HDE Secure Browser (HSB)
 • เลือกเสริม One-Time-Password (OTP) หากต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยมากขึ้น

ท่านสามารถศึกษาวิธีการทำการตั้งค่านี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:

Configurations for Home Workers

ด้านล่างคือภาพรวมของการตั้งนโยบายที่เราแนะนำสำหรับ HDE Access Control

i) Summary I
Screen_Shot_2016-02-25_at_14.38.38.png

ii) Summary II
Screen_Shot_2016-02-25_at_14.38.52.png

     
Was this article helpful?